Foto pro Vás

Kresba pro Vás

deska 38,5cm x 43cm  ASTROTYP = náš potenciál, naše mantinely

ASTROTYP

– vychází ze znalostí čínské astrologie, ale nejedná se o přesný horoskop, není to věštba. Smysl Astrotypu je v poznání a pochopení všech možností, které nám jsou dány. Pohybujeme se v jakýchsi mantinelech, někdo je má široké, někdo zase úzké. Poznání vlastních možností a jejich hranic umožní každému člověku maximálně rozvinout schopnosti, které jsme si přinesli na tento svět. Zbaví nás stresu a honění se za vlastnostmi, které nám nebyly dány, a naopak nám mnohdy pomůže porozumět sobě samému.

Astrotyp zohledňuje energie roku, ale i ročního období, měsíce, dne a dvouhodiny narození. Díky tomu získáme mnohem jemnější a podrobnější vykreslení našeho charakteru. Výsledkem výpočtů je tabulka, kde vidíme, co všechno na nás působí. Ovlivňují nás 3 pozemská a jedno lunární zvíře čínského zvěrokruhu – zde se posuzuje, které zvíře je silnější a bude se více projevovat. Také na nás působí prvky a jejich energie. Prvků je celkem 5 – Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Vždy posuzujeme vztah mezi prvky – jestli se vzájemně podporují nebo ničí – z toho pak pramení, máme-li v sobě napětí či nikoliv.  Čím méně je prvků v Astrotypu, tím menší možnosti máme ke změně svého chování a naše mantinely při reakci na okolí jsou užší. Naopak zastoupení tří a více prvků nám dává více možností, jak se chovat. 

Součástí výpočtů je i tzv Cesta života – hexagramy, které nám napovídají, co jsme se přišli naučit a tabulka zdravotních zátěží, která nám říká, kterým orgánům je dobré se věnovat.

 

OSOBNÍ ČÍSLO 7 (KOV)

Osobní číslo neboli také Ming Kwa nesouvisí s učením o Astrotypech, je to jiná typologie člověka, která ale také pracuje s pěti prvky a jejich projevy. Určitě je dobré, když máme více informací a můžeme si doplnit celou skládanku osobnosti.

Sedmičky – lidé se zdravým selským rozumem. Nechtějí, aby je někdo organizoval. Jsou dobří ve vztazích, bývají prostředníky konfliktů.

Mají rádi pohodlí, rádi jedí v dobrých restauracích, rádi si vybírají a volí své partnery. Mají dobrou mluvu, silnou vizualizaci, dobrý emoční život, ale jsou tvrdí. Nejsou lítostiví. Mohou být dobří bankéři nebo auditoři, mají rádi přesnost. Všechno řeší čichem a nosem. Jídlo i partner jim musí vonět. Vždy potřebují dvě možnosti, aby si vybrali. Mají rádi uniformy.

Pozor na tvrdost a pěstovat radost ze života.

Vhodné směry – SZ, JZ, SV, Z, negativní směr V   

  

 

 

PRVKY v ASTROTYPU

 

V Astrotypu  Štěpána  je 3x  OHEŇ , 1x ZEMĚ, 1x  KOV a 1x DŘEVO. Jednotlivé prvky pentagramu na sebe navazují – Dřevo sytí Oheň, Oheň sytí Zemi a Země sytí Kov. Ohně je mnoho a tak se Dřevo může cítit vyčerpané, ale hlavně velké množství Ohně bude útočit na Kovovou podstatu Štěpána a na jeho Kovové osobní číslo 7. Jelikož Kov a Oheň jdou svou povahou často proti sobě, je dobře, že i zde, tak jako u Katky, se vyskytuje Země, která mírní Oheň a pomáhá Kovu.  Jinak Štěpán má 4 prvky z pěti a to mu dává možnost využívat velký potenciál. Když bude chtít, může na sobě pracovat a vyžít ho, není svázaný úzkým koridorem vlastností.

 

PODSTATA ŠTĚPÁNA

3. řádek Astrotypu  nám říká něco více o podstatě člověka a Štěpán zde má KOV. Takže, i když je Kov jen jeden, má svou sílu právě tím umístěním na podstatě člověka a také ho podporuje osobní číslo – kovová sedmička.

KOV přináší vůli, píli, systematičnost, sebevědomí, sílu se prosadit, smysl pro pravidla a řád, ale i vytrvalost či bojovnost. Ke Kovu, stejně jako k 7, patří sex appeal. Kovoví lidé mají velmi dobré napojení na Universum a také velký smysl pro ironii. Bude velmi zajímavé sledovat, jestli se Kov dokáže na 100% udržet, jelikož Štěpán má v Astrotypu také tři Ohně, to opravdu není málo, a jak se níže dočtete, Oheň je často protipólem Kovu. Je představitelem nesystematičnosti, přelétavosti a menšího smyslu pro zodpovědnost. 

 

ŽIVOTNÍ SÍLA ŠTĚPÁNA

4. řádek vypovídá o životní síle - zásobě energie, se kterou jsme se narodili. Dostali jsme ji od rodičů (matky). To, jaká je, nám napovídá, jak bychom s ní měli hospodařit.  

Štěpán si přinesl životní sílu Země. To znamená, že má přesně tolik síly, kolik na danou věc bude potřebovat. Bude-li chtít skály lámat, bude mít dost síly, bude-li chtít lenošit, nebude mít sílu skoro žádnou.

Každý člověk je zrozencem Země, a proto nás Země podporuje, ale Štěpána ještě o něco více.

 

ORIGINÁLNÍ VLASTNOSTI PRVKŮ

 

KOV

Viz výše, podstata Štěpána

 

OHEŇ

Štěpán má hodně Ohně, a jak jsem již zmiňovala, může útočit na jeho Kovovou podstatu. Oheň dává svým nositelům nadšení, vřelost, radost, aktivitu až agresivitu, rozhodnost, propůjčuje schopnosti nadchnout lidi, být autoritou, vůdčí osobností - tady se vlastnosti Ohně doplňují s Kovem, na druhou stranu Štěpán nemá příliš silná zvířata a jeho životní hexagram a celá životní cesta ho směřují jinam, než do vedoucí pozice firem. Nicméně z hlediska vlastností prvků by to dokázat mohl. Je otázka, zda půjde cestou přirozenosti nebo očekávání společnosti. Pak je také varianta, že se časem dostane do nějaké vedoucí pozice, ale díky své vnitřní síle, která nebude nijak okázalá.  Lidé za ním půjdou, jelikož budou vnímat jeho moudrost. Ale to bych očekávala až v pozdějším věku (období ZRALOSTI), pokud se ze své životní cesty poučí.

Oheň nese vlastnosti jako nedůslednost, nesystematičnost a určitou nechuť k řádům a pravidelnosti – tady by nám měla pomáhat Kovová podstata a případně zvyky z dětství, nastavené hranice od rodičů.

Co se týká znalostí, převažuje šíře nad hloubkou. S tím bych asi souhlasila. Je možné, že pokud ho bude něco opravdu zajímat, bude si k danému tématu shánět více informací (KOV), ale pravděpodobně z něj nikdy nebude hloubavý tichý vědec, kterého baví zkoumat.  

Oheň je síla růstu, ale také síla ulpívání, což znamená, že Štěpán může mít sklon ulpívat na čemkoliv nebo na komkoliv – může mít sklon k závislostem. Vzhledem k tomu, že má v Astrotypu Hada, stejně jako Katka,  určitě bych to nepodceňovala. Samozřejmě to nemusí být jen drogy, závislost může být na práci, na alkoholu, na člověku… Bohužel u Hada se velmi špatně poznává, když situace začíná být vážná, jelikož je to silný skrytý introvert.  

Tak jako někdy jednotlivé jiskry ohně  přeskakují - i Štěpán může přeskakovat z věci na věc a nedokončovat, co začne -  ale pořád mám na mysli jeho kovovou podstatu, což by mělo pomáhat k potlačení silného Ohně. Pokud by měl 3x oheň a k tomu ho měl ještě na podstatě člověka, byla by situace výrazně horší, jelikož by byl Oheň neuvěřitelně silný.

 

ZEMĚ

Je jen jedna a tedy slabá, navíc živí kovovou podstatu. Pokud by měl Štěpán rád žlutou barvu v různých odstínech, určitě bych mu jí neodpírala, asi hlavně v mládí, kdy je Oheň hodně silný sám o sobě.

ZEMĚ je síla matky, síla stability. Země dává předvídavost, reálné vůdčí schopnosti , konzervativnost, realismus, zodpovědnost a disciplinu, obětavost a poslušnost…. – to jsou vlastnosti, které mohou trochu dusit oheň a podporovat jeho kovovou podstatu. S věkem se budou tyto vlastnosti přirozeně zesilovat. Země znamená obrovskou vnímavost a empatii – Štěpán má všechna zvířata velmi empatická, takže pozor na to, aby se příliš nenořil do problémů cizích lidí. Bude na to velmi citlivý a každou emoci u lidí bude velmi dobře vnímat. A co je velmi důležité, aby dokázal rozeznat co je jeho a co není. Dám příklad – bude ve společnosti, kdo bude uvnitř velmi rozčílený až vzteklý, ale bude se ovládat, své emoce bude skrývat a nedá je najevo. Štěpán, který bude vedle něj, tento vnitřní vztek a napětí bude velmi silně vnímat a bude ho pociťovat. Může se stát, že ho třeba i projeví a ani nebude vědět proč. Protože to nebyl jeho vztek, ale on ho velmi intenzívně navnímal. Měl by se naučit tyto věci rozlišovat – je to moje, o co cítím?    

 

DŘEVO

Je jen jedno a je velmi slabé, nejslabší. Proto i vzhledem k zátěžím bych Dřevo u Štěpána sytila, stejně jako Vodu (čím se sytí najdete níže).

Účinnost dřevěné síly spočívá v potencionalitě jejího rozvoje.

Dřevo dává svým nositelům schopnost dravého růstu, touhu objevovat, zkoušet. Také velkou lidskost, dětskou důvěřivost, otevřenost. Otevřenost bych  u Štěpána nečekala vzhledem k jeho zvířatům.

Dřevo může podporovat i lehkověrnost, marnotratnost, neschopnost dotáhnout věci k rozhodujícímu obratu. Dřevoje potřeba svobody a expanze, silná individualita – to je významný rys.

 

DOPORUČENÍ: 

Pokud lidé poslouchají a vnímají své potřeby často velmi citlivě sytí prvky, které aktuálně nasytit potřebují. Pouze pokud jsme od svého těla naprosto odpojeni, je dobré se zamyslet, co by v našem životě mohlo sehrát důležitou roli. Z toho důvodu také vypisuji většinu atributů, které dané prvky podporují, aby si každý našel, co je mu příjemné.

 

Vzhledem k zátěži na dřevěných orgánech (játra a žlučník) usuzuji, že DŘEVO  a VODAbudou také Štěpánovi velmi svědčit. VODAv Astrotypu jako jediná chybí a DŘEVO  je velmi slabé.

DŘEVO - Samozřejmě tou nejpřirozenější podporou je být hodně v přírodě, jaro je nejsilnější. Procházky lesem podél potoka jsou nad všechny léky světa. A jelikož má Štěpán ve svém Astrotypu Kozu, bude pro něj pobyt v přírodě důležitý. Předpokládám, že ho má rad.

Ke DŘEVU, kromě stromů, keřů a květin, patří barvy zelená a tyrkysová. Symbolizují ho obrázky a fotografie stromů a květin. Dřevěnou energii podporuje také dřevo jako takové (vyjma celodřevěných interiérů, které působí spíš žlutě než dřevěně), případně práce se dřevem.  Dřevěnou energii mají i květinové a rostlinné vzory a dlouhé vertikální tvary (svislé pruhy) na látkách a jiných dekorovaných předmětech.

Z chutí patří ke dřevu chuť kyselá, z potravin různé výhonky a klíčky, ve kterých je síla jara. Ke dřevu patří i křik a hlučnost, ale z emocí třeba i hněv, který, když je projevený, nezatěžuje náš žlučník

VODA K vodě patří černá nebo tmavě modrá barva. Samozřejmě voda jako taková – stát dlouho pod sprchou, plavat, chodit kolem vody (to je zároveň krásná podpora dřeva), domácí fontánky, či voda na obrázcích. K vodě patří slaná chuť, nejlépe slaná teplá tekutina – polévka. Zaměstnání, které bude převážně ve stoje, bude velkou podporou vody.

 

Pro Štěpána (stejně jako pro Katku) je velmi důležitá ZEMĚ, která dělá přemostění mezi Ohněm a Kovem. Takže je velmi dobré, že ji má v astrotypu a možná už nemá potřebu ji doplňovat. Ale pokud ano, rozhodně to není špatně a určitě bych se tomu nebránila. Ale zároveň pozor – přemíra Země posiluje empatii a té má Štěpán opravdu hodně. Takže posilovat, pokud on sám to tak cítí, ale s mírou – pokud si bude chtít vzít žluté tričko, OK, pokud by chtěl chodit bosky nebo snídat obilné kaše, také v pořádku, ale asi bych mu nevymalovala pokoj žlutě.

ZEMĚ je vše, co zemi připomíná strukturou, barvou – kameny nebo keramika nebo obrazy a fotky majestátních hor. Z barev je to od žluté přes okr, terakotu až po hnědou. Dobré spojení se Zemí docílíme, chodíme-li v létě bosky po kamenech, po trávě, všude v přírodě. Také je vhodná práce se zemí, resp hrabat se v hlíně nebo tvořit z keramiky. Z potravin patří k zemi různé mdlé kaše a obiloviny.

 

KOV – ani podpoře tohoto prvku bych se u Štěpána nebránila.

V případě malého dítěte se KOV krásně pěstuje tím, že mu dáte pravidla, určitou disciplínu - nemyslím vojenskou. Dítě by mělo vědět,  že musí rodiče v důležitých věcech poslechnout (nelpět na blbostech, ale ty hlavní věci, přes to vlak nejede). Dále pak nastavení hranic, které nesmí porušovat. To je u dětí velmi důležité. Děti, které mohou od dětství všechno a nemají od rodičů jasně nastavené hranice, mají v dospělosti velký problém, jelikož ani ony samy neumí ostatním lidem nastavit svou hranici. A to je dost špatný. Zároveň se děti ve světě bez řádu a pravidel cítí dost ztracení, což často demonstrují zlobením. Děti ve své podstatě milují pravidelnosti a řád

KOV je o čistotě bílé barvy a o kovových tónech a kruhovém či kulovitém tvaru. Kov symbolizuje a posiluje  také vše, co je z kovu (např. šperky, kovový doplňky, nábytek….) Chuť kovu je pálivá a ostrá.

 

 

OHEŇ

Snad jediný prvek, o kterém si myslím, že ho Štěpán nepotřebuje posilovat. Ale přesto je nejdůležitější, jak to cítí Štěpán. A pokud někdy sám od sebe chce obléknout třeba červené tričko, určitě bych mu ho neodpírala. Ale dlouhodobě bych ho působení Ohně nevystavovala. Např. bych nedala červenou do jeho pokoje nebo bych u něj v pokoji nepálila pravidelně svíčky -  i když u kluka to asi nehrozí J. V budoucnu bych hlídala požívání tvrdého alkoholu, pokud by sám od sebe chtěl omezit masitou stravu, respektovala bych to. Ale třeba pobyt na Slunci bych neomezovala nikdy. Spíš jde o to vnímat potřeby svého těla a nedělat něco, co nám nedělá dobře.  

OHEŇ podporují barvy červená až jasná oranžová. Dále vše, co v nás evokuje oheň a samozřejmě i oheň živý – tzn. zapálená svíčka, pohled do ohně. Obklopovat se vším, co je měkké a příjemné (např. dnes je dost takových těch plyšových dek, což je zase jedna z věcí, která se doporučuje všem puberťákům!!!).

Teplo a pobývání v teple. Velmi přirozená podpora je pobyt na Slunci a mít doma dostatek světla - nepobývat dlouhodobě v tmavých místnostech. K ohni patří i zábava, uvolnění, tanec, smích.  K chutím OHNĚ patří hořká. Samozřejmě OHEŇ je i alkohol nebo masitá strava.

 

ZVÍŘATA v ASTROTYPU

 

Doposud jsem mluvila o prvcích, ale už jsem také zmínila i nějaká zvířata, které má Štěpán v Astrotypu. A ty ho samozřejmě také ovládají. Tři zvířata jsou pozemská a jedno je lunární. Opět závisí trochu na něm, ale především na jeho dětství a výchově, která zvířata mají větší prim, a která budou naopak hodně potlačená výchovou. Ale i když jsou silná zvířata v dětství potlačovaná, stejně se nakonec v dospělosti začnou projevovat. Je ale škoda, když se nemohou rozvíjet od dětství jejich především kladné vlastnosti. Protože všechna zvířata mají své světlé i stinné stránky.

V případě Štěpána najdeme tři pozemské zvířata, která jsou velmi společenská, ale nejedná se o žádná dominantní zvířata. Je to pravděpodobně dáno i tím, jaké životní úkoly se přišla naučit jeho duše. Neměl by mít potřebu se prosazovat silou, jeho zvířata v něm spíše probouzí touhu dělat svět lepším, bude asi často prostředníkem konfliktů. Velmi dobře se bude umět vcítit do pocitů druhých lidí, což může být někdy velmi přínosem. Na druhou stranu si muset hlídat, aby ho nepohlcovaly problémy jiných, aby se naučil oddělovat, které pocity jsou jeho, a které nejsou. S tím může mít jako malý chlapec problémy, ale měl by o tom vědět a pracovat na tom. Možná by mu s tím měl pomoct třeba nějaký odborník  (to je na Vašem/časem jeho uvážení).  Štěpán bude mít rád přírodu a měl by v ní hodně pobývat. Mohly by se v něm objevovat umělecké sklony, což nemusí vždy znamenat, že bude hezky malovat. Stačí, že bude mít vkus a bude umět ocenit krásné věci. Pravděpodobně pro něj bude velmi důležitá rodina. A bohužel pro něj a možná i pro okolí, nebude příliš sdílný, obzvláště když se sám nebude cítit dobře, ale zároveň to bude umět i velmi dobře maskovat.  

Garant Roku narození je přátelský ZAJÍC a další dvě zvířata jsou ohnivá -   HAD a KOZA . Na pozici Lunárního zvířete je OVCE, což je druh pozemské KOZY. Jinými slovy to můžeme brát jako zesílení KOZY.

 

Originální vlastnosti zvířat:

ZAJÍC  je v Číně považován za symbol štěstí a dlouhověkosti. Tito lidé mají talent šířit radost a pohodu. Zajíc je nejodvážnější ze všech zvířat zvěrokruhu, když má bránit svou noru, na které je závislý. Bývá to často domov a rodina, ale také třeba jeho firma nebo oblíbený koníček – to vše může být jeho nora, která je alfou i omegou jeho života.

Laskavý, pečlivý, slušný, chytrý, společenský, toužící po klidu a harmonii. Zajíc se rád baví a je rád ve společnosti druhých lidí. Často se u nich projevuje umělecké nadání, mají schopnost se vžívat do nitra ostatních. Nemá rád konflikty a vždy se snaží o nalezení vstřícné domluvy nebo kompromisu. Zajíc nemá rád pohled na utrpení lidí, vždy je ochoten pomoci. Svá trápení však dovedně skrývají a nedopustí, aby někdo nahlédl do jejich zraněné duše – tato vlastnost bude zesílená i působením Hada. K tomu jim pomáhá elegantní netečnost světáků.

Zajíc je pohostinný, milují své pohodlí, dobré jídlo a pití. Je to vzdělaná a milá osoba, která ze svého obchodního zájmu vytvoří příjemnou společenskou událost. Rád se také věnujte milostným hrátkám, bez těch se zajíc neobejde. Má ale sklon užívat si jen doma (na rozdíl od Hada).

Kdy může zajíc onemocnět? Když přijde o svou noru. A je jedno, jestli je to domov, rodin nebo práce. Brání jí vždy ze všech sil, a když o ni přijde, často se to projeví ve fyzickém těle.

 

KOZA (OVCE) – je elegantní, umělecky nadaná a empatická – už druhé zvíře s uměleckým nadáním. Mohla by být nejoblíbenější zvíře, kdyby nebyla tak nestálá, vrtkavá, někdy ukňouraná a nespokojená se svým osudem se sklonem k občasné hysterii. Přesto všechno se umí zalíbit, jestliže je to v jejím zájmu. Má smysl pro romantiku, krásno (západy slunce, …), miluje přírodu. K jejím přirozenostem patří také pozdní příchody, umí se velmi dobře přizpůsobit, pokud jí někdo poskytne pocit bezpečí. Chová se, jako by její osud nebyl v jejích rukou. Tváří se, že by rozkazovala, ale v hloubi duše potřebuje poslouchat. A je-li dobře vedená, může dosáhnout skvělých výsledků, obzvláště v uměleckém směru, jelikož má ohromný vkus a smysl pro krásno.

Kdy koza onemocní? Když nemá dost romantiky. Což u kluka možná zní divně, ale romantikou se nahradí právě různé přírodní scenérie. Např. již zmíněný západ slunce nebo cokoliv, co pohladí po duši. A pokud není možné sytit svůj zrak v přírodě, tak alespoň se obklopit nějakou krásnou fotografií, obrazem, či tapetou.       

 

HAD– vzhledem k silnému zastoupení ohnivé energie, kterou má výše uvedená Koza i také Had, mohou obě tato zvířata hodně mluvit do povahy Štěpána. Navzdory jeho kovové podstatě. Hadi jsou velmi inteligentní, velmi vnímaví, mají vyvinutý instinkt, dají víc na něj než na rady druhých (Koza naopak potřebuje vedení, i když se tváří, že ne). Co se empatie týče, souzní s Kozou i se Zajícem – takže tato vlastnost u Štěpána nemůže chybět. Možná je ještě malý, aby se to poznalo, ale velmi dobře bude vnímat pocity druhých. Musí si dávat pozor, aby se do nich nenořil a pouštěl je pryč, ale o tom už jsem mluvila. Nicméně je to, z mého pohledu, velmi důležité a mělo by se s tím pracovat.

Had má svůj svět, je to tak trochu smutný klaun, nikdy nevíme, co se děje uvnitř, tato vlastnost může souznít se Zajícem, který se také nesvěří se svými pocity především, když je jim ouvej. Možná právě proto bych se snažila jako rodič tato zvířata překonávat a už od malinka bych se snažila s ním hodně povídat, aby se alespoň trošku naučil mluvit o svých pocitech. Ono to pro něj není přirozené, ale může mu to pomoct, když pak bude opravdu zle. U Hada je velmi těžké odhalit, pokud prožívá depresi, ke které má silné sklony. Své emoce prožívá velmi silně, miluje vášnivě, miluje sex. Když miluje, miluje oddaně a velmi žárlivě. Bohužel má tendenci svého partnera obtáčet a nedávat mu svobodu. On sám je ale hlavně lovec a tak má sklon k mimomanželskému laškování.

Had je ochoten pomáhat svým přátelům, ale nikoliv penězi, nýbrž dobrou radou nebo činem.

Kdy může had onemocnět? Když mu někdo sebere jeho svět, do kterého potřebuje čas od času uniknout.

 

LUNÁRNÍ ZVÍŘE

V tomto astrotypu je Lunární OVCE, která zesiluje působení pozemské KOZY. Jsou to totiž příbuzné.   

KOZA / OVCE jsou činorodé, praktické, potřebují mít ve všem jasno. Často jsou velmi citlivé, velmi rychle vnímají změny nálad a chování ostatních lidí, intuitivně vnímají vše, co ještě nebylo řečeno, či uděláno. Někdy ale dají více na svůj dojem než na opravdovou skutečnost. Jednají-li ale prozřetelně a neočekávaně, strefují se do černého. Pokud jsou poražené, stávají se podrážděnými a uraženými. Jsou dva typy koz, jedny jsou velmi společenské a dokážou za sebou táhnout lidi, ten druhý typ je naopak velmi uzavřený, vyhýbá se společenským místům. Tady bude záležet, jestli se spojí se Zajícem, který je společenský, Had je spíš introvert, ale umí být také společenský.

Zastávají ortodoxní ideje a mají sklon ke konzervatismu. Muži s tímto lunárním znamením bývají nadějní a praktičtí, v důsledku toho jsou přitažliví pro slabší pohlaví. Ženu chtějí věrnou a oddanou, ochránkyni domácího krbu a dobrou matku svých dětí. Nežení se pro materiální blaho a ani z prestiže.

 

CESTA ŽIVOTA klientky Katky

Rodíme se na svět s úkoly, které si přinesla naše duše. Jaké ty úkoly ale jsou, nikdo z nás neví. K poodkrytí záclony nám může pomoct Cesta života složená z životního hexagramu a pak dalších hexagramů, které charakterizují jednotlivé etapy našeho života. Co znamenají, jak jim rozumět, studujeme z neuvěřitelného díla starověku – YI-JING -  z KNIHY PROMĚN. Cesta života NENÍ  horoskop, ale je to jakési poodkrytí toho, co si naše duše předurčila, že se chce naučit. Někdy je cesta lehká, někdy hodně těžká. Pokud nejsme v souladu s tím, co se máme učit, stává se, že nám Universum různými signály dává najevo, že se od své cesty odkláníme. 

 

ŽIVOTNÍ (HLAVNÍ) HEXAGRAM KATKY 

33 ÚSTUP

Je důležité správně hexagram pochopit a jednat podle toho. Rozhodně si ho nevysvětlujte jako pokyn k vyklizení bojiště. Ale znamená netrvat na tom, abych byl vidět za každou cenu. Dokázat neprosazovat se, nejít do věcí silou, ale zároveň věci nevzdávat, nemyslet si, že bitva je prohraná. Obraz hexagramu je hora a nad ní nebe. Nebe si uchová svou volnost i tím, že ustoupí hoře, aniž se s ní znenávidí. Hory nemohou růst věčně a tak nikdy nedosáhnou nebe, jež před nimi moudře a šlechetně ustoupilo.

Mluví se zde o ústupu, nikoliv o útěku. Ústup připravený v plné slávě a síle a s myšlenkou na návrat ve správný čas. Obecná představa silného muže  v dočasném ústraní se ve staré čínské kultuře těší nejvyšší úctě.

Neslevujte ze svých zásad, ale opouštějte stanoviska, která vedou ke konfliktům.

MLÁDÍ

19  SBLÍŽENÍ

Toto je velmi krásný hexagram, ale není zadarmo. Dostáváte od Universa všechny atributy nebes - podporu nebes,  ale na konci mládí přichází zúčtování, zda-li jste tyto dary nebes dobře použili. Velký důraz je kladen na vnitřní růst, buďte tolerantní a ohleduplný. Člověk se učí myšlení bez konce, přijímá a chrání lid bez hranic.

DOSPĚLOST

Vstup do dospělosti je definován okamžikem, kdy máme zodpovědnost nejen za sebe, ale i za někoho druhého. Je to spojováno s vytvořením své nové rodiny. Pokud jsou hexagramy pro období dva, může si člověk vědomě vybrat a tu cestu podporovat. Často se stává, že lidé během období překmitávají mezi nimi.

43 ROZHODNOST

V celkově silném a kladném hexagramu číhá malé nebezpečí, vměšování, možná i agresivita. Nejlepší postup je otevřenost. Uvědomit si svou sílu, ale nebrat na lehkou váhu možné nebezpečí. Pokud jsme otevření, k boji nedojde. Je to zároveň odpoutání se od omezujícího vědomí.Netlačte věci silou, chce to aktivní jemnost a otevřenost. Silně převažující jangová síla dodává hexagramu obrovskou energii a jeho název Rozhodnost nebo Rozhodnutí je skutečně výstižný. Musíme si však uvědomit, že ten, kdo chce činit nějaké rozhodnutí, by měl vědět, proč ho činí a co tím sleduje. Pokud jde o nějakou složitější situaci, není dobré rozhodovat se ukvapeně, ale je třeba pořádně si celou záležitost rozmyslet a až pak rozhodnout, jak budeme postupovat dál. Rozhodování je citlivé umění a záleží především na životních zkušenostech a na dobré intuici. Pak dokážete překonat i ty nesložitější problémy. Celkově je to příznivé znamení, které nás ale neustále nabádá k obezřetnosti. Rozhodování o důležitých věcech je privilegiem mocných a vznešených. Mělo by to být rozhodování správné, protože jinak může napáchat četné křivdy a ublížit ostatním, i když původní záměr takový vůbec nebyl. Rozvažování, intuice a diplomacie - to jsou nástroje, které by měl člověk při rozhodování používat a všechno dopadne dobře. Pozor na zbrklé a ukvapené rozhodování.

49 PŘEVRAT
Cosi volá po změně a je dobré jí dát volný průchod a důvěřovat jí. Být připraven. Může to být radikální prudká změna podobná revoluci, ale může být i postupná a jemná. V obou případech je zřejmé, co je nové a co zastaralé. Děje se tak na základě vlastního vnitřního uspořádání -  uvědomit si, co je opotřebené a staré a je potřeba vyměnit za něco nového a čerstvého. Ale pozor celý hexagram navádí k pasivnějšímu přístupu – nervat věci silou!!! Pasivnější přístup neznamená nedělat nic, ale sbírat informace, mluvit s lidmi a zvažovat jejich reakce a být připraven na správnou chvíli, pozorovat.  Měli bychom garantovat jakési plynutí a zajištění stability. Důležité je dobré načasování. Revoluce může být vnímána jako vykřikování negativních hesel, ale to je moc málo, tady se žádá vymezení sebe samého, může být i neviditelné, ale přesné a pevné, stát si sám za sebou. Velmi důležitá je VYTRVALOST. Hexagram říká: „Přivítej s důvěrou svůj den. Mohutnost, pronikavost, zisk a vytrvalost. Lítost mizí.“ 

ZRALOST  

U žen i mužů se přechod ke zralosti většinou spojuje s biologickým přechodem, což je cca kolem padesátky. 

 21 SKOUSNUTÍ

Nabádá k prozření, nazývání věcí prvými jmény a chce, abychom to řešili. Katka by se měla začít ve zralosti věnovat tomu, co jí opravdu obohacuje, co jí nevysává, co jí dává energií. A s tím ostatním, včetně lidí, se rozloučit a více je nepouštět do svého života. Může to i bolet, ale je třeba to udělat. Nemůžeme být s někým nebo dělat něco, co nám nic nedává. Je nutností něco vyřešit, většinou něco nepříjemného, překážky budou narůstat, pokud je nebudeme řešit L

 

STÁŘÍ

Pokud jsou hexagramy pro období dva, může si člověk vědomě vybrat a tu cestu podporovat. Často se stává, že lidé během období překmitávají mezi nimi. Stáří u Katky bude ve jménu rodiny nebo skupiny lidí stejného smýšlení.

A velmi jemné práci na sobě nebo na vztazích v této rodině. Celé stáří bude poměrně aktivní.

 

37 RODINA

Velmi krásné na stáří – z lidí kolem sebe vytvářím rodinu – rodina jsou lidé stejné krve nebo stejného smýšlení. Rozhodně Katka nebude sama. 

9 PODROBENÍ MALÉHO

Síla tohoto hexagramu je v tom, vnímat malé úkoly jako poslání. Není čas na zdolávání velkolepých plánů a cílů, ale je dobré soustředit své síly na menší věci. Necítit u toho ten pocit, proč já mám dělat tohle. Není to podcenění, je to cesta, která nám říká, teď je potřeba zvládnout toto. Může to být třeba vlastní osobní rozvoj, nebo něco v rodině, žádné obrovské společenské úkoly.

 

ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE klienta Dominika

Když se narodíme, máme oslabené některé orgány. Neznamená to ale, že musí tyto orgány onemocnět. Pokud žijeme v harmonii, v souladu s  naším tělem a duší, bez stresu a nemocných vztahů, budeme zdraví jako řípa.

Na druhou stranu, je-li v našem životě nějaký problém, je pravděpodobnější, že se problém na těle projeví v orgánech, které máme od narození oslabené a všude, co s těmito orgány souvisí (např játra ovlivňují naše oči, ledviny uši,….).

Když se nám zdravotně nedaří, je dobré otestovat spokojenost zvířat v Astrotypu a případně velmi rychle a snadno odstranit tzv ASTROLOGICKOU NEMOC – najdete v textu o zvířatech.

 

Dominik si přinesl málo oslabených orgánů. Zajímavé je, že u dvou prvků má velkou disbalanci – tzn, že jeden z párových orgánů je oslabený a druhý je superpozitivní. Superpozitivita znamená, že je něco hodně dobré. Což v podstatě může značit, že je orgán naprosto v pořádku,  ale někdy může hodně také znamenat překlopení do negativity. Jedná se o náhlý problém, jakoby z ničeho nic. Nevyrovnanost je na orgánech OHNĚ a ZEMĚ.

 

Oslabení na Trojitém ohřívači(--) - ten zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými orgány a také je to upozornění na dobré hospodaření s energií. Na podporu tohoto orgánu může Dominik přidat oheň, pokud mu to ovšem bude příjemné, jinak ne.  Barva, podle toho, jak se bude cítit, také lze doplňovat ohněm jako takovým (svíčky, krby) a nejpřirozeněji v podobě – veselo, radost, slunce, teplo – viz výše. Troják může souviset s nepohodou Opice – tedy tlak na zodpovědnost.

Superpozitivní Pericard (Osrdečník) může souviset s problémy typu: nevnímání a nepřipouštění si problémů, až se začnou propadat do fyzického těla. Zavírat oči před problémem neznamená, že je vyřešeno. Nebo se může psychika překlopit (když je něčeho moc, taky to nemusí být OK) a Dominik může pociťovat určitou psychickou labilitu. Jinými slovy druhý extrém.  

 

Disharmoie na zemitých orgánech žádá trochu péče, především životosprávu

Oslabení žaludku (--)  může souviset s horším trávením. Proto je dobré si žaludek více hýčkat – trošku se zaměřit na životní styl, omezit stres - jídlo jíst v klidu, respektovat roční období, tzn. v zimě omezit čerstvou stravu a preferovat teplé polévky a obilné kaše. Žaludek reaguje na nepohodu obou zířat, Opice i Krysy.

Slezina +slinivka je superpozitivní. Tedy velmi dobře zpracovává stravu a přeměňuje jí na energii. Což je skvělé, možná nemá Dominik potřeb hodně jíst. Pokud by se maximum překlopilo do záporu a slinivka byla oslabená - dělají se snadno modřiny a nárazově bolí svaly na různých místech - to mohou být dobré kontrolky o stavu sleziny. Pak je potřeba se zaměřit na získávání energie z dechu nebo z dalších pomocných zdrojů  (hudba, les, vidět a slyšet…)

 

Tlusté střevo (--)  učit se asertivitě a pevnosti svých názorů. A samozřejmě vyvážená strava. Určitá vlídnost k tlustému střevu od ¾ života se vyplatí. Tl.střevo souvisí také s pohodou Krysy.

 

Určitě velmi dobrou cestou pro VŠECHNY orgány a jejich dráhy je pravidelné protahování drah cvičením orgánové sestavy.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | diskuzní fórum | výměna odkazů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím