Foto pro Vás

Kresba pro Vás

deska 38,5cm x 43cm  ASTROTYP = náš potenciál, naše mantinely

ASTROTYP

AMELIE

 Datum narození

 

DRAK

 

DŘEVO

+

   

KEN

 

HAD

 

OHEŇ

 

-

   

   

TUEJ

   
   
   

VODA

 

-

     

41

 
   

VODA

 

 -

   

UBÝVÁNÍ

KRYSA

 

VODA

 

 +

         

OPICE

 

KOV

 

+

 

 

 

 

 

 

ASTROTYP

– vychází ze znalostí čínské astrologie, ale nejedná se o přesný horoskop, není to věštba. Smysl astrotypu je ve využití všech možností člověka. Pohybuje se vědomě v mantinelech, které jsou mu dány. Poznání vlastních možností a jejich hranic umožní každému maximálně rozvinout schopnosti, které jsme si přinesli na tento svět. Zbaví nás stresu a honěním se za vlastnostmi, které nám nebyly dány, a naopak nám mnohdy pomůže porozumět sobě samému. Astrotyp zohledňuje nejen energie roku, ale i ročního období, měsíce, dne a dvouhodiny narození. A také lunární znamení. Díky tomu získáme mnohem jemnější a podrobnější vykreslení našeho charakteru. Kromě zvířat čínského zvěrokruhu, která mají své vlastnosti, na nás působí také prvky, kterých je celkem pět, a ty na nás samozřejmě také působí. Čím méně je prvků v astrotypu, tím menší možnosti máme měnit své chování a naše mantinely při reakci na okolí jsou užší.

 

PRVKY v ASTROTYPU

Melinka má v astrotypu více prvků, což znamená, že bude schopná využívat

větší škálu možností svého projevu, hlavně v dětství a mládí. Na druhou stranu nemůžeme přehlédnout, že vody je hodně, a to jak kladné, tak i záporné, a proto bude působit nejsilněji. Je moc dobře, že její astrotyp obsahuje prvky jako dřevo a kov, které jsou tzv mosty mezi vodou a ohněm. Voda a oheň, pokud jsou v astrotypu zároveň, vždy znamenají schopnost jedince tvořit si vlastní energii. Na druhou stranu to provází i poměrně velké napětí v člověku a je těžké ho někdy ustát. U Melinky to neplatí doslovně, jelikož vody je dost a vždycky bude mít převahu nad ohněm. Ovšem, pokud by se oheň hodně podporoval z vnějšku, mohlo by občas k tomuto vlastnímu zdroji energie docházet.

 

Voda dává člověku hluboký vnitřní život, moudrost a vysokou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit druhé, přesvědčivost, vychytralost, schopnost komunikace, hluboké myšlení. Tito lidé jdou vždy do hloubky věci, pokud něco studují, chtějí znát všechny podrobnosti, nikdy nejdou jen po povrchu a šíře pro ně není důležitá. Voda dokáže být divoká, ale taky klidná až zdrženlivá či pasivní. Tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor. Meliinčin Astrotyp obsahuje jak vodu s kladným nábojem, tak i vodu se  záporným. Z  toho plyne, že voda jako prvek je celistvá a tudíž velmi silná a tak má velkou šanci být dominantní. Jinová voda jí mže dávat pocit, že se cítí starší než je a bude inklinovat  ke starším lidem.

Oheň dává obrovské nadšení, vřelost, radost, ale i přirozenou autoritu, vůdčí schopnosti, aktivitu až agresivitu, rozhodnost. Zároveň ale nese vlastnosti jako nedůslednost, nesystematičnost a určitá nechuť k řádům a pravidelnosti. Melinčin oheň je jinový, tudíž nebude tak nezkrotný a velmi silná voda ho vždy potlačí. Ale jak jsem již psala, pokud bude oheň hodně podporován od rodičů nebo později od Melinky, může se projevovat. Ohnivé vlastnosti budou mít větší šanci na prosazení se  v dětství a v pubertě nebo raném mládí, kdy jsou všichni jedinci pod vlivem energií ohně a dřeva, zatímco s přibývajícím věkem se tato naše energetická podpora mění na zemitou, následně kovovou a ve stáří na vodní energii

Dřevo  dává schopnost dravého růstu, touhy objevovat, zkoušet. Se dřevem souvisí  hravost, vize, kreativita, hlučnost, živost, ale i dětská důvěřivost.. Dřevo je sice jen jedno, ale zato je syceno třemi vodami, tudíž je to velká šance, že se bude projevovat. Může to být například umělecké nadání nebo velká aktivita – životní nasazení. Pokud by tomu tak bylo, tak upozorňuji, že by měla trochu brzdit. Díky životní síle z jinové vody nemá energie na rozdávání a pokud by vedla hodně aktivní život, mohla by se relativně v mladém věku cítit unavená a vyčerpaná. I její životní hexagram je z knihy JINu a tudíž radí – nedělej věci silou, netlač na pilu.

Kov  je v tomto asrotypu velmi slabý. Tím, že je jangový, může dát Měli určitou bojovnost.

 

DOPORUĆENÍ pro srovnání prvků: 

Oheň je v astrotypu relativně slabý, takže bych se nebála ho podporovat. Patří sem vše co je v barvách červené, případně jasně oranžové. Vše, co v nás evokuje oheň a samozřejmě i oheň živý – tzn zapálená svíčka, pohled do ohně. Dále obklopovat se vším, co je měkké a příjemné (např dnes je dost takových těch plyšových dek a samozřejmě plyšáků – ráda bych upozornila, že právě v období puberty jsou tyto materiály pro všechny „děti“ velmi vhodné). No a v neposlední řadě se nevyhýbat Slunci a mít doma dostatek světla. Nepobývat v tmavých místnostech. K ohni patří i zábava, tanec, smích, ale to se si těžko předepisuje. I když doporučení k tanci Vás třeba osloví. J  Oheň je sycen dřevem, a proto ho podporují rostliny, domácí květiny, stromy (pobyt v přírodě, ale i  obrazy stromů a přírody) a barvy zelená a tyrkysová. Z chutí  patří k ohni hořká chuť.

Voda je velmi silná a navíc je tady ještě sycená prvkem kovu. Nijak bych ji neposilovala, nechala bych jí při její síle, naopak, pokud by potřebovala trochu umírnit přirozeným způsobem, tak je to navýšení energie dřeva, která zároveň podporuje oheň (viz výše)

 

 

 

ZVÍŘATA v ASTROTYPU

Doposud jsem mluvila o prvcích, ale Melinku ovládají i zvířata. A jsou to velmi silná zvířata, takže si troufám říct, že Meli bude velmi silná osobnost, rozhodně ne žádná puťka, která by se nechala vodit za ruku nebo snad  dokonce manipulovat  Navíc zvířata mezi sebou nebojují, takže bude čerpat od každého něco  – některé vlastnosti se zdvojují nebo i ztrojují – ty pak budou samozřejmě velmi výrazné. Díky čtyřnásobnému zastoupení inteligence či chytrosti, díky moudrosti a hloubce vody bude Melinka velmi chytrá. Bude skvělá do sféry obchodu, kde bude mít těžko silnějšího  protivníka, ale stejně tak bude i skvělá při zkoumání a badání, jelikož její touha po poznání bude obrovská. Proto jí už odmala zásobujte informacemi. Čím více, tím lépe. Naopak bude-li mít někdy během života málo informací, může se propadat do stavů strachu. Vždy potřebuje být informovaná o všem. Dalším doporučením je, učit jí od mala, aby mluvila o sobě a svých pocitech, jelikož i tak bude mít tendence nesdělovat své niterné pocity. Ne, že by byla  nemluvná, ale nebude chtít mluvit o svém nitru. Takže pokud od ní nechcete být úplně odříznutí, povídejte si s ní o tom od mala. Dokud to ještě jde J. Poslední radou je, abyste jí nezrazovali od jejích vizí, i když se Vám budou zdát nesmyslné. Zabili byste tak jejího draka, který vidí mnohem dál, než Vy oba dohromady. A ro by bylo škoda.

       

První, ze silných zvířat astroptypu je KRYSA (MYŠ( – má úžasný šarm, ale zároveň je v ní  útočnost a bojechtivost. Je velmi chytrá. Zdá se být veselá a vyrovnaná, ale za vším se skrývá stálý vnitřní pohyb. Ráda vytváří zmatek a v maličkostech je tvrdohlavá. Miluje společnost přátel a ráda sbírá drby, je upovídaná. Je velmi manipulativní, musí mít neustále vše pod kontrolou.

Má tendenci k hromadění zásob. Ačkoliv žije intenzívně přítomností, snaží se starat i o dny stáří. Naproti tomu ale občas bere své poslední peníze a bezhlavě je utrácí. Myš má velkou fantazii a často mívá tvůrčí vlohy. Velmi často dotahuje do konce věci, které si předsevzala. Myš může být velmi úspěšná v obchodní sféře. V astrotypu ji podporuje drak, který na ní přenáší svou síl a duševní rovnováhu, čímž zmírní její zmatečnost a nevyrovnanost. Zároveň jeho obrovská velkorysost snižuje její tendence k pletichám. Opice jí sice nebere vážně, ale kryse nevadí potměšilost opice a miluje jí.

 Kdy může krysa onemocnět? Pokud nemůže manipulovat, ale hlavně, pokud někdo zmanipuluje jí, pokud jí zlomí a dostane do područí. To jsou situace, které se mohou v podobě jakékoliv nemoci projevit na fyzickém těle člověka.

 

DRAK je v pozici Lunárního zvířete, tudíž má mnoho kladných vlastnosti. Navíc dřevo je syceno vodou, takže si troufám říct, že by mohl být dost silný a bylo by dobré, kdyby byl hodně podporován. Kryse pomůže vylepšit některé její neduhy a tvoří dobrý pár, dobrou výbavu do života J

Drak je optimistický, srdečný, vždy připravený pomoct druhým. Na život se dívají velmi odvážně, otevřeně a s touhou po dobrodružstvích. Ale jsou také ve své dobrotě dost naivní. Milují změnu. Rádi jsou v čele a často se jim to i daří. Přitahují pozornost, milují změny, dobrodružství, často dělají hodně věcí dohromady a ne pořádně – což si myslím, že u Melinky nebude platit díky velkému množství vody, která jí nutí se potopit do hloubky a nedělat věci na kvantitu, ale na kvalitu. Stejně jako krysy inklinují k tvůrčí a umělecké práci. A co je nejdůležitější – drak má nadhled. Vidí z výšky do dálky tam, kam běžný smrtelník nevidí. Dokáže proto naplánovat věci do budoucna, které nám nedávají smysl, ale až čas ukáže, že měl pravdu. My to vnímáme jako intuici.

 

OPICE – další silné zvíře astrotypu, které bude dost mluvit do povahy. Opice je velmi chytrá až vychytralá. Nic nebere vážně – bohužel ani krysu, které se to nebude líbit, bude to trochu boj, který povahový rys zvítězí, jelikož se nepodporují jako třeba krysa a drak. Opice má skvělou výbavu . vidí neviděné a slyší nevyřčené – jinými slovy vidí nám do hlavy. Takže jako protivník je velmi nebezpečná.  V kombinaci se schopnostmi draka vidět do dálky, bude Měli velmi silný protivník. Opise je intelektuál, čte vše a zná neuvěřitelně mnoho. Má výbornou paměť, je krajně vynalézavá a originální a bez obtíží řeší i nejsložitější problémy. Opice má zdravý rozum a umí si velmi obratně získat své okolí, skrývá své případně nevalné mínění o druhých. Má šarm a, i když někdy podvádí ve svůj prospěch, lidé se na ní nedokáží příliš dlouho zlobit. I Opice se mže spojit s drakem, dohromady tvoří silnou dvojku – síla a lest se skvěle doplňují především v obchodě.

Kdy může opice onemocnět? Opice nikdy nechce nic brát vážně a vše zvláda jen tak mimochodem. Pokud na ní někdo tlačí a zdůrazňuje jí důležitost věci a připomíná zodpovědnost, která na ní leží, opice zkolabuje a situaci nezvládne. Pokud se to stává opakovaně nebo dlouhodobě, onemocní.

 

HAD – z hlediska síly zvířat je nejslabší. Nicméně může přeci jen něčím zasáhnout. Hlavně bych hada hlídala ve chvíli, kdy budou v jejím životě vypjaté chvíle. To se pak stává to, že najednou silná zvířata, co jsou stále u moc se náhle na chvíli vyčerpají,  a vládu převezme slabé odpočaté zvíře. Jenže to má čas jen chvíli,  a tak  se většinou projeví negativně – a tady pozor – had má sklony k závislostem, především k drogám, ale i alkoholu apod. Nevýhodou je, že had je těžký introvert, který klame tělem, a svou závislost dokáže dlouho utajovat. Když se na to přijde, může být už dost pozdě.

Na jednu stranu je příznivé, že je zde hodně vody, která brání hadovi ulpívat (závislosti), ale nutí ho plynout. Ale zase bude díky velkému množství vody daleko introvertnější. Voda zvýší jeho už tak velkou schopnost empatie, takže pozor, ať si na sebe nevztahuje problémy druhých.  

Hadi jsou opět velmi inteligentní (už čtvrté zvíře J) ženy bývají krásné, sebevědomé. Jsou velmi vnímaví, mají vyvinutý instinkt, dají víc na něj než na rady druhých. S drakem opět tvoří neporazitelnou dvojici. Takže tah na branku ze všech pozic.Had má svůj svět, je to tak trochu smutný klaun, nikdy nevíme, co se děje uvnitř. Své emoce prožívá velmi silně, miluje vášnivě, spolu s drakem oba milují sex.  

 Kdy může had onemocnět? Když mu někdo sebere jeho svět, do kterého potřebuje čas od času uniknout.   

CESTA ŽIVOTA klientky Katky

Rodíme se na svět s úkoly, které si přinesla naše duše. Jaké ty úkoly ale jsou, nikdo z nás neví. K poodkrytí záclony nám může pomoct Cesta života složená z životního hexagramu a pak dalších hexagramů, které charakterizují jednotlivé etapy našeho života. Co znamenají, jak jim rozumět, studujeme z neuvěřitelného díla starověku – YI-JING -  z KNIHY PROMĚN. Cesta života NENÍ  horoskop, ale je to jakési poodkrytí toho, co si naše duše předurčila, že se chce naučit. Někdy je cesta lehká, někdy hodně těžká. Pokud nejsme v souladu s tím, co se máme učit, stává se, že nám Universum různými signály dává najevo, že se od své cesty odkláníme. 

 

ŽIVOTNÍ (HLAVNÍ) HEXAGRAM KATKY 

33 ÚSTUP

Je důležité správně hexagram pochopit a jednat podle toho. Rozhodně si ho nevysvětlujte jako pokyn k vyklizení bojiště. Ale znamená netrvat na tom, abych byl vidět za každou cenu. Dokázat neprosazovat se, nejít do věcí silou, ale zároveň věci nevzdávat, nemyslet si, že bitva je prohraná. Obraz hexagramu je hora a nad ní nebe. Nebe si uchová svou volnost i tím, že ustoupí hoře, aniž se s ní znenávidí. Hory nemohou růst věčně a tak nikdy nedosáhnou nebe, jež před nimi moudře a šlechetně ustoupilo.

Mluví se zde o ústupu, nikoliv o útěku. Ústup připravený v plné slávě a síle a s myšlenkou na návrat ve správný čas. Obecná představa silného muže  v dočasném ústraní se ve staré čínské kultuře těší nejvyšší úctě.

Neslevujte ze svých zásad, ale opouštějte stanoviska, která vedou ke konfliktům.

MLÁDÍ

19  SBLÍŽENÍ

Toto je velmi krásný hexagram, ale není zadarmo. Dostáváte od Universa všechny atributy nebes - podporu nebes,  ale na konci mládí přichází zúčtování, zda-li jste tyto dary nebes dobře použili. Velký důraz je kladen na vnitřní růst, buďte tolerantní a ohleduplný. Člověk se učí myšlení bez konce, přijímá a chrání lid bez hranic.

DOSPĚLOST

Vstup do dospělosti je definován okamžikem, kdy máme zodpovědnost nejen za sebe, ale i za někoho druhého. Je to spojováno s vytvořením své nové rodiny. Pokud jsou hexagramy pro období dva, může si člověk vědomě vybrat a tu cestu podporovat. Často se stává, že lidé během období překmitávají mezi nimi.

43 ROZHODNOST

V celkově silném a kladném hexagramu číhá malé nebezpečí, vměšování, možná i agresivita. Nejlepší postup je otevřenost. Uvědomit si svou sílu, ale nebrat na lehkou váhu možné nebezpečí. Pokud jsme otevření, k boji nedojde. Je to zároveň odpoutání se od omezujícího vědomí.Netlačte věci silou, chce to aktivní jemnost a otevřenost. Silně převažující jangová síla dodává hexagramu obrovskou energii a jeho název Rozhodnost nebo Rozhodnutí je skutečně výstižný. Musíme si však uvědomit, že ten, kdo chce činit nějaké rozhodnutí, by měl vědět, proč ho činí a co tím sleduje. Pokud jde o nějakou složitější situaci, není dobré rozhodovat se ukvapeně, ale je třeba pořádně si celou záležitost rozmyslet a až pak rozhodnout, jak budeme postupovat dál. Rozhodování je citlivé umění a záleží především na životních zkušenostech a na dobré intuici. Pak dokážete překonat i ty nesložitější problémy. Celkově je to příznivé znamení, které nás ale neustále nabádá k obezřetnosti. Rozhodování o důležitých věcech je privilegiem mocných a vznešených. Mělo by to být rozhodování správné, protože jinak může napáchat četné křivdy a ublížit ostatním, i když původní záměr takový vůbec nebyl. Rozvažování, intuice a diplomacie - to jsou nástroje, které by měl člověk při rozhodování používat a všechno dopadne dobře. Pozor na zbrklé a ukvapené rozhodování.

49 PŘEVRAT
Cosi volá po změně a je dobré jí dát volný průchod a důvěřovat jí. Být připraven. Může to být radikální prudká změna podobná revoluci, ale může být i postupná a jemná. V obou případech je zřejmé, co je nové a co zastaralé. Děje se tak na základě vlastního vnitřního uspořádání -  uvědomit si, co je opotřebené a staré a je potřeba vyměnit za něco nového a čerstvého. Ale pozor celý hexagram navádí k pasivnějšímu přístupu – nervat věci silou!!! Pasivnější přístup neznamená nedělat nic, ale sbírat informace, mluvit s lidmi a zvažovat jejich reakce a být připraven na správnou chvíli, pozorovat.  Měli bychom garantovat jakési plynutí a zajištění stability. Důležité je dobré načasování. Revoluce může být vnímána jako vykřikování negativních hesel, ale to je moc málo, tady se žádá vymezení sebe samého, může být i neviditelné, ale přesné a pevné, stát si sám za sebou. Velmi důležitá je VYTRVALOST. Hexagram říká: „Přivítej s důvěrou svůj den. Mohutnost, pronikavost, zisk a vytrvalost. Lítost mizí.“ 

ZRALOST  

U žen i mužů se přechod ke zralosti většinou spojuje s biologickým přechodem, což je cca kolem padesátky. 

 21 SKOUSNUTÍ

Nabádá k prozření, nazývání věcí prvými jmény a chce, abychom to řešili. Katka by se měla začít ve zralosti věnovat tomu, co jí opravdu obohacuje, co jí nevysává, co jí dává energií. A s tím ostatním, včetně lidí, se rozloučit a více je nepouštět do svého života. Může to i bolet, ale je třeba to udělat. Nemůžeme být s někým nebo dělat něco, co nám nic nedává. Je nutností něco vyřešit, většinou něco nepříjemného, překážky budou narůstat, pokud je nebudeme řešit L

 

STÁŘÍ

Pokud jsou hexagramy pro období dva, může si člověk vědomě vybrat a tu cestu podporovat. Často se stává, že lidé během období překmitávají mezi nimi. Stáří u Katky bude ve jménu rodiny nebo skupiny lidí stejného smýšlení.

A velmi jemné práci na sobě nebo na vztazích v této rodině. Celé stáří bude poměrně aktivní.

 

37 RODINA

Velmi krásné na stáří – z lidí kolem sebe vytvářím rodinu – rodina jsou lidé stejné krve nebo stejného smýšlení. Rozhodně Katka nebude sama. 

9 PODROBENÍ MALÉHO

Síla tohoto hexagramu je v tom, vnímat malé úkoly jako poslání. Není čas na zdolávání velkolepých plánů a cílů, ale je dobré soustředit své síly na menší věci. Necítit u toho ten pocit, proč já mám dělat tohle. Není to podcenění, je to cesta, která nám říká, teď je potřeba zvládnout toto. Může to být třeba vlastní osobní rozvoj, nebo něco v rodině, žádné obrovské společenské úkoly.

 

ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE klienta Dominika

Když se narodíme, máme oslabené některé orgány. Neznamená to ale, že musí tyto orgány onemocnět. Pokud žijeme v harmonii, v souladu s  naším tělem a duší, bez stresu a nemocných vztahů, budeme zdraví jako řípa.

Na druhou stranu, je-li v našem životě nějaký problém, je pravděpodobnější, že se problém na těle projeví v orgánech, které máme od narození oslabené a všude, co s těmito orgány souvisí (např játra ovlivňují naše oči, ledviny uši,….).

Když se nám zdravotně nedaří, je dobré otestovat spokojenost zvířat v Astrotypu a případně velmi rychle a snadno odstranit tzv ASTROLOGICKOU NEMOC – najdete v textu o zvířatech.

 

Dominik si přinesl málo oslabených orgánů. Zajímavé je, že u dvou prvků má velkou disbalanci – tzn, že jeden z párových orgánů je oslabený a druhý je superpozitivní. Superpozitivita znamená, že je něco hodně dobré. Což v podstatě může značit, že je orgán naprosto v pořádku,  ale někdy může hodně také znamenat překlopení do negativity. Jedná se o náhlý problém, jakoby z ničeho nic. Nevyrovnanost je na orgánech OHNĚ a ZEMĚ.

 

Oslabení na Trojitém ohřívači(--) - ten zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými orgány a také je to upozornění na dobré hospodaření s energií. Na podporu tohoto orgánu může Dominik přidat oheň, pokud mu to ovšem bude příjemné, jinak ne.  Barva, podle toho, jak se bude cítit, také lze doplňovat ohněm jako takovým (svíčky, krby) a nejpřirozeněji v podobě – veselo, radost, slunce, teplo – viz výše. Troják může souviset s nepohodou Opice – tedy tlak na zodpovědnost.

Superpozitivní Pericard (Osrdečník) může souviset s problémy typu: nevnímání a nepřipouštění si problémů, až se začnou propadat do fyzického těla. Zavírat oči před problémem neznamená, že je vyřešeno. Nebo se může psychika překlopit (když je něčeho moc, taky to nemusí být OK) a Dominik může pociťovat určitou psychickou labilitu. Jinými slovy druhý extrém.  

 

Disharmoie na zemitých orgánech žádá trochu péče, především životosprávu

Oslabení žaludku (--)  může souviset s horším trávením. Proto je dobré si žaludek více hýčkat – trošku se zaměřit na životní styl, omezit stres - jídlo jíst v klidu, respektovat roční období, tzn. v zimě omezit čerstvou stravu a preferovat teplé polévky a obilné kaše. Žaludek reaguje na nepohodu obou zířat, Opice i Krysy.

Slezina +slinivka je superpozitivní. Tedy velmi dobře zpracovává stravu a přeměňuje jí na energii. Což je skvělé, možná nemá Dominik potřeb hodně jíst. Pokud by se maximum překlopilo do záporu a slinivka byla oslabená - dělají se snadno modřiny a nárazově bolí svaly na různých místech - to mohou být dobré kontrolky o stavu sleziny. Pak je potřeba se zaměřit na získávání energie z dechu nebo z dalších pomocných zdrojů  (hudba, les, vidět a slyšet…)

 

Tlusté střevo (--)  učit se asertivitě a pevnosti svých názorů. A samozřejmě vyvážená strava. Určitá vlídnost k tlustému střevu od ¾ života se vyplatí. Tl.střevo souvisí také s pohodou Krysy.

 

Určitě velmi dobrou cestou pro VŠECHNY orgány a jejich dráhy je pravidelné protahování drah cvičením orgánové sestavy.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | diskuzní fórum | výměna odkazů

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.